Založit novou webovou stránku nebo e-shopChci nový web

Chovatelská stanice   PO DOG

BONITAČNÍ KÓDY POVAHY

                                       

 

A0: Temperamentní, ovladatelný, bez projevu strachu či agresivity

A1: Hůře ovladatelný, při předvedení nevydrží v postoji,. Nebo jedinec bez projevu temperamentu, nadměrně klidný, omezená aktivní reakce

A2: Nejistý, uhýbá, projevuje strach z neznámého prostředí či předmětů. Uhýbá při měření či kontrole zubů.

A3: Silné projevy strachu bez agresivity

A4: Mírná agresivita, nebo agresivita vůči psům

A5: Agresivita vůči lidem, nebo obtížně zvladatelná agresivita vůči psům

                            

B0: Pes projevuje živý zájem o předmět (hračku) v ruce psovoda. Po odhození za ním vybíhá a věnuje se jí, eventuálně přináší psovodovi, kouše do ní apod.

B1: Pes projevuje zájem o předmět až po větším vyprovokování, nebo k předmětu dojde a více nejeví zájem

B2: Pes má zájem o odhozený předmět, radostně vyběhne a uchopí předmět, psovod ho však již nepřivolá

B3: Pes projevuje jen minimální zájem nebo pes nereaguje na odhozený předmět, ale radostně pobíhá, nutno opakovat.

B5: Pes je zcela flegmatický, nejeví zájem o psovoda či předměty, ani o dění v jeho okolí

C0: Pes nereaguje - maximálně projeví mírnou reakci

C1: Aktivní reakce - štěkot

C2: Pes projevuje mírný strach- sklopí uši, stažený ocas apod.

C4: Zjevná bázlivost psa, pes se bojí, nereaguje na psovoda, má snahu utéci

C5: Pes se z bázlivosti stává agresivním

 

D0: Pes je dobře ovladatelný, neprojevuje agresivitu ani strach

D1: Pes je hůře ovladatelný

D2: Pes projevuje nejistotu, až mírný strach

D3: Pes se ze strachu vzpíná, nechce vejít do skupiny, ale skupinou projde

D4: Pes se ze strachu stává agresivním na lidi ve skupině

D5: Pes je agresivní vůči lidem

 

E0: Pes je dobře ovladatelný, neprojevuje agresivitu ani strach

E1: Pes je hůře ovladatelný

E2: Pes projevuje nejistotu, až mírný strach

E3: Pes projevuje mírnou agresivitu vůči psu, po napomenutí se zklidní

E4: Pes projevuje agresivitu i přes napomenutí psovoda

E5: Pes je agresivní vůči psům

TOPlist